Om oss/About us

 

Från och med 2023 är vi två som driver kenneln tillsammans: Susanne och Annie Hall.

 

Susanne bor med maken Ola i Mörarp utanför Helsingborg, tillsammans med två spanska vattenhundar; Shandi och Popi. Det är Susanne som har huvudansvaret för familjens hundar, och djur har alltid varit ett stort intresse. Susanne är en erfaren uppfödare och hundmänniska, och har genomfört SKK’suppfödarutbildning samt läst 15 poäng i ”Hundens beteendebiologi” vid Linköpings Universitet. Till vardags jobbar Susanne som lärare med matematik som huvudämne.

Annie är Susannes och Olas mellandotter och bor i eget boende inne i Helsingborg. Hundar och hästar har alltid varit stora intressen och tagit mycket plats i livet. Numera är det Annie som tränar inför och ställer ut hundarna på utställningar och därför kändes det som ett naturligt steg att gå med i kenneln i början av 2023. Gösta är Annies hund och bor där på heltid. Till vardags jobbar Annie som kommunikatör inom den finansiella sektorn.

I familjen ingår också ett Holsteinersto, Lara W (Larimar-Cassini II), som främst lillasyster Alicia ridit och tävlat. Numera är hon pensionär och vi hoppas hon kan ge oss ett eller flera föl.

 

Varför blev det just ”Perro” för oss?

Innan perron kom in i bilden bodde det enbart westies i familjen. Nellie, vår sista westie bodde sina sista år hos svärmor, men fick somna in 2011. Vi kom i kontakt med den spanska vattenhunden för första gången av en slump på Sofieroutställningen 2003 där vi träffade en underbar svart och vit perrohane som stal våra hjärtan.

Vår första perro köpte vi sedan 2005 från Kennel Aqualines, vår älskade ”Bella”, som betytt så mycket för oss och vår avel. Det fanns inte många uppfödare eller hundar i Sverige på den tiden och vi var så glada över att vi fick just henne – en glad, trevlig och trygg perro. Bella fick sin (och vår) första kull 2007 och sen dess har vår kennelverksamhet vuxit med nya valpkullar varje år. Bella somnade in i juli 2021 efter att ha gett oss 16,5 roliga och fina år. Hon fattas oss!

Vår fina Bella

 

”Aberlours”?

Kennelnamnet Aberlours (uttalas ”Aberlauers”) kommer från favoritwhiskyn Aberlour – och dess fantastiskt vackra destilleri med samma namn som vi (Susanne och Ola) besökte under en resa till Skottland några år tidigare.

 

Vår filosofi

Hundarna är våra familjemedlemmar och bor självklart med oss i huset (det är nästan alltid någon hemma med hundarna) – där valparna också växer upp. Våra hundar tränas i antingen rallylydnad, lydnad eller spår, samt ställs ut.

Målsättningen är att föda upp sunda, arbetande hundar med utmärkt exteriör och trevligt temperament. Vi följer Svenska Kennelklubbens och länsstyrelsens regler för hunduppfödning och överlåtelse av hund och innehar paragraf-16 tillstånd och f-skattesedel.

Är du intresserad av att köpa en valp är du välkommen att höra av dig:
susanne@aberlours.se / annie@aberlours.se eller ring +46701710707

 ENGLISH

Susanne lives with her husband Ola in Mörarp outside Helsingborg. Three dogs live there right now; Shandi, Popi and Zoey. It is Susanne who has the main responsibility for the family’s dogs and animals have always been a great interest. Susanne has completed SKK’s breeder training and read 15 points in ”Behavioral biology of dogs” at Linköping University. On a professional level, Susanne works as a teacher with mathematics as her main subject.

Annie is Susanne and Ola’s middle daughter and lives in her own apartment in Helsingborg. Dogs and horses have always been great interests and have been taking a lot of space in life. Nowadays it is Annie who trains the dogs for shows and are the handler, therefore it felt like a natural step to join the kennel during 2023. Gösta is Annie’s dog and lives with her. On a professional level, Annie works as a communications specialist in the financial sector.

The family also includes a beautiful Holstein mare, Lara W (Larimar-Cassini II) born 2008, which mainly little sister Alicia has ridden and showed. Since the beginning of 2024 Lara is retired. We hope that she will bring us offsprings in the coming years.

Why Spanish Waterdog?

Before the Spanish breed came into the picture, only Westies (West Highland White Terrier) lived in the family. Nellie, our last Westie lived her last years with the mother-in-law, but was put to sleep in 2011. We first came into contact with the Spanish Waterdog by chance at the Sofiero Dog Show in 2003 where we met a wonderful black and white PDAE male who stole our hearts.

We bought our first PDAE in 2005 from Kennel Aqualines, our beloved ”Bella”, who meant so much to us and our breeding. There weren’t many breeders or Spanish Waterdogs in Sweden at the time and we were so happy that we got her – a happy, friendly and confident PDAE. Bella had her first litter in 2007 and since then our kennel business has grown with new litters of puppies every year. Bella left us in July 2021 after giving us 16.5 fun and beautiful years.

”Aberlours”?

The kennel name Aberlours (pronounced ”Aberlauers”) comes from the favorite whiskey Aberlour – and its stunningly beautiful distillery of the same name which we (Susanne and Ola) visited during a trip to Scotland a few years earlier.

Our philosophy

The dogs are our family members and of course live with us in the house – where the puppies also grow up. All our dogs are trained in either rally obedience, obedience or trail, as well as show training and competition.

We aim to breed healthy, beautiful, working dogs with excellent temperament.

If you are interested in buying a puppy, please contact us:
susanne@aberlours.se / annie@aberlours.se or call +46701710707

We follow the Swedish Kennel Club’s and the county board’s rules for dog breeding and transfer of dogs, and hold a section-16 permit and f-tax slip (SE).