Omplacering

Emellanåt har vi någon vuxen hund för omplacering. Tänk på att en omplaceringshund behöver flytta av en anledning – det behöver inte vara en dålig hund, men det innebär ofta en del arbete för att få den att fungera i sin nya miljö.

Just nu har vi ingen hund för omplacering.