Valpar/Puppies

Vi har inga valpar för tillfället. We have no puppies for the moment.

För nästa års planer/next years plans, se/look at  Planerade valpar