Valpar/Puppies

Maxine har fått 8 valpar med Fille (Skogsliljans Fajt). Nova har fått 4 valpar med Leif (John Deere de el Viejo Cauce). Alla valparna är tingade. Bilder finns på nyhetsbloggen. För valpar längre fram, se planerade valpar.

Planerade valpar