Valpar

Två kullar väntas förhoppningsvis i början av april. Se ”planerade valpar” och bloggen för mer info.

Maxine och Zimba

Farin och Ove