Sheldon

SEUCH Aberlours Southern Man. Utställd 5 gånger. 4 BIM. BIM på specialen 2019.

HD A, öga ua, NAD-free, genomförd BPH.  Ägs av Matilda och Linus i Nyhamnsläge. Kontakt via mig. 0701-710707